|

2019
6.5
2019
2.9
2005
8.2
Yerli Film
2017
6.4
2016
5.3
2009
7.5
Yerli Film
2018
7.7
2019
2.9
2018
5.3
2015
3.5
Detaylı Film Robotu